Szállítás bárhová HU, SR és CR területén

1. 1. Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek és Követelések szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó, azaz a Kvety.sk s.r.o. társaság között létrejött adásvételi szerződésből erednek, Cégjegyzékszám 36641715, Adószám: 2022068829, Közösségi adószám: SK2022068829, bejegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, bejegyzés száma: 10851/S-Zbl (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő között, amelynek tárgya az Eladó webáruházának honlapján történő áruvásárlás és -értékesítés.

Az eladó elérhetőségei:

Kvety.sk s.r.o., székhely: Kriváň 351, 962 04 Kriváň,
Cégjegyzékszám: 36641715, bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba,
Szakasz: Sro, bejegyzés száma: 10851/S-Zbl
Adószám: 2022068829
Közösségi adószám:: SK2022068829
Telefon: +421(0)45 5249236
E-mail: info@kvety.sk

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)
A Besztercebányai Régió SOI felügyelősége
Dolná 46, 974 01 Besztercebánya 1
Műszaki Termékfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Főosztály és Jogi Főosztály
tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1

Ezek az adásvételi feltételek és követelések az adásvételi szerződés megkötésének napján hatályos formában az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő olyan írásbeli adásvételi szerződést köt, amelyben a jelen feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései a jelen feltételekkel szemben irányadóak. Az ilyen elfogadott feltételek nem lehetnek ellentétesek más jogszabályi rendelkezésekkel (a visszaküldési határidő, a jótállási idő lerövidítése stb.).

1.2

A jelen feltételek alkalmazásában kiegészítő szerződésnek minősül az a szerződés, amelynek keretében a vevő az adásvételi szerződés tárgyához kapcsolódó árut szerez be vagy szolgáltatást kap, ha az árut az eladó vagy harmadik személy az eladó és a vevő közötti megállapodás alapján szállítja vagy a szolgáltatást nyújtja.

1.3

Az Eladó által üzemeltetett bármely weboldalon az áruk megjelenített vételára tartalmazza a Szlovák Köztársaság hatályos törvényei által meghatározott mértékű általános forgalmi adót és nem tartalmazza az áruk szállításának vagy egyéb választható szolgáltatások árát. Minden akció a készlet erejéig érvényes, kivéve, ha az egyes termékeknél másképp nem szerepel.

1.4

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Eladó által üzemeltetett bármely weboldalon feltüntetett áruk árát bármikor változtassa. Az áru árának változása nem vonatkozik az árváltozás előtt megkötött adásvételi szerződésekre, annak ellenére, hogy az árut még nem szállították le.

1.5

Abban az esetben, ha az Eladó nem teljesíti a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Közösségek vonatkozó jogszabályaiban vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségeit, a Vevő az illetékes bíróságon keresztül gyakorolhatja jogát az Eladóval szemben.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

 

2.1

A Vevő az Adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát az Eladó honlapján kitöltött és elküldött regisztrációs és megrendelési űrlap formájában küldi meg az Eladónak, amellyel a Vevő az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát küldte meg, amelynek tárgya a Vevő által meghatározott áru tulajdonjogának átruházása a vételár ellenében és a jelen megrendelésben meghatározott feltételek mellett (a továbbiakban: "megrendelés").

2.2

A megrendelés leadását követően a Vevő az Eladó elektronikus rendszerében lévő e-mail címére automatikusan végrehajtott értesítést kap a megrendelés kézhezvételéről (a továbbiakban: "megrendelés kézbesítési visszaigazolás"). A Vevő megrendelésével kapcsolatos minden további információ szükség esetén a Vevő e-mail címére küldhető.

2.3

A szállítási visszaigazolás információt tartalmaz arról, hogy az eladó megkapta a megrendelést, de nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását.

2.4

Az Eladó ezt követően a Vevő e-mail címére tájékoztatást küld arról, hogy a Vevő megrendelését elfogadta-e (a továbbiakban: "Megrendelés elfogadása"). A Megrendelés elfogadása tartalmazza az áru megnevezését és specifikációját, amelynek eladása az adásvételi szerződés tárgyát képezi, az áru és/vagy egyéb szolgáltatások árára vonatkozó információkat, az áru várható szállítási idejére vonatkozó információkat, az áru szállítási helyének nevét és adatait, valamint az áru árát ,a szállítas feltételeire, módjára és időpontjára vonatkozó információkat,az Eladóra vonatkozó információkat (cégnév, székhely, nyilvántartási szám, a cégjegyzékbe való bejegyzés száma stb.), és esetleg egyéb szükséges információkat.

2.5

Az adásvételi szerződés a megrendelés elektronikus vagy írásos formában történő elfogadásának a vevő részére történő átadásával jön létre.

2.6

Az Eladó a megrendelés elküldése előtt világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon tájékoztatta a Vevőt a reklamációra, a fizetésre, a kereskedelmi, szállítási és egyéb feltételekre vonatkozó szerződéskötés előtti információkról:

a.

az áru fő jellemzőit vagy a szolgáltatás jellegét az alkalmazott kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben közlik az eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán,

b.

az Eladó cégneve és székhelye az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációk 1. cikkében, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

c.

az Eladó telefonszáma és a Vevőnek az Eladóval való kapcsolattartása szempontjából lényeges egyéb adatai, különösen az Eladó e-mail címe és faxszáma, amennyiben az Eladó ezeket az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán és a jelen Eladási és Reklamációs Feltételek 1. cikkében közölte, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

d.

az Eladó címét, amelyen a Vevő az árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó reklamációt, panaszt vagy egyéb panasz nyújthat be, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. cikke tartalmazza, amely az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található,

e.

az áru vagy szolgáltatás teljes ára, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy, ha az árat az áru vagy szolgáltatás jellege miatt ésszerűen nem lehet előre meghatározni, az ár kiszámításának módja, valamint a szállítási, postaköltségek és egyéb költségek és díjak, vagy, ha ezek a költségek és díjak nem határozhatók meg előre, az a tény, hogy a Vevő köteles lesz azokat megfizetni, az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán tájékoztatva,

f.

a fizetési feltételekről, a szállítási feltételekről, arról az időszakról, amelyen belül az Eladó vállalja az áru leszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található, a jelen általános szerződési feltételek vonatkozó cikkeiben tájékoztatott, a Vevő reklamációinak, panaszainak és panaszainak kérelmezésére és kezelésére vonatkozó eljárásokra vonatkozó információkról,

g.

a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való visszalépési jogáról, az visszalépési jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és visszalépésről szóló a jelen általános szerződési feltételek 10. cikkében szereplő információk, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

h.

az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található, a 10. cikkben és a jelen általános szerződési feltételek mellékletében található visszavonási formanyomtatvány rendelkezésre bocsátása; az Eladó az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található, a jelen általános szerződési feltételek mellékletében található visszavonási formanyomtatványt is rendelkezésre bocsátotta.

i.

tájékoztatás arról, hogy ha a vevő visszalép az adásvételi szerződéstől, akkor a 102/2014. sz. törvény 10. § (3) bekezdése alapján viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: a távollevők között történő értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény), valamint ha visszalép az adásvételi szerződéstől, akkor az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található a jelen általános szerződési feltételek 10. cikkében tájékoztatott a természetéből adódóan postai úton nem visszaküldhető áru visszaküldésének költségeiről is,

j.

a Vevőnek a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 10. szakaszának (5) bekezdése alapján a ténylegesen nyújtott teljesítés ellenértékének az Eladó részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége, ha a Vevő a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 4. szakaszának (6) bekezdése szerinti kifejezett hozzájárulását követően visszalép a szolgáltatási szerződéstől, amelyről az Eladó webáruházának vonatkozó aloldalán található, a jelen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek 10. cikke tájékoztat,

k.

azokról a körülményekről, amelyek fennállása esetén a vevő elveszíti a szerződéstől való elállási jogát, amelyről a jelen általános szerződési feltételek 10. cikke tájékoztat és amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található,

l.

a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. szakasza szerinti, az eladónak az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való felelősségére vonatkozó, a jelen általános szerződési feltételek 8. cikkében közölt utasításról, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található,

m.

a gyártó vagy az eladó által a Polgári Törvénykönyv 502 §-ában foglaltaknál szigorúbb elvek szerint nyújtott jótállás meglétéről és részleteiről, amennyiben a gyártó vagy az eladó azt biztosítja, valamint az eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán és a jelen általános szerződési feltételek 9. cikkében foglaltak szerint az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található a vevőnek az áru eladását vagy a szolgáltatás nyújtását követően nyújtott segítség és szolgáltatások meglétéről és feltételeiről szóló tájékoztatás, amennyiben ilyen segítség nyújtására sor kerül,

n.

a vonatkozó magatartási kódexek létezéséről, amelyek mellett az Eladó elkötelezte magát, valamint arról, hogy a Vevő hogyan ismerheti meg azokat, illetve hogyan szerezheti be a szövegüket az Eladó e-kereskedelmének megfelelő katalógusoldalán,

o.

a szerződés időtartama, ha határozott időre kötött szerződésről van szó; ha határozatlan időre kötött szerződésről van szó, vagy olyan szerződésről, amelynek érvényessége automatikusan meghosszabbodik a szerződés megszűnésének feltételeire vonatkozó információkat az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán, valamint az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán elhelyezett jelen értékesítési és reklamációs feltételekben is közli,

p.

a Vevőnek az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartama, amennyiben az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget ró a Vevőre, amelyről az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán, valamint az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található jelen Általános Szerződési és Reklamációs Feltételekben ad tájékoztatást,

q.

a Vevő előlegfizetési vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége az Eladó kérésére, valamint az annak nyújtására vonatkozó feltételek, amennyiben az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget ír elő a Vevő számára, amelyről az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán, valamint az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található jelen Eladási és Reklamációs Feltételekben ad tájékoztatást,

r.

az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán és a jelen értékesítési és reklamációs feltételekben, valamint az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán elhelyezett, az elektronikus tartalom biztonságát szolgáló, adott esetben alkalmazandó technikai védelmi intézkedésekkel kapcsolatos funkciókat,

s.

az Elektronikus tartalom kompatibilitása a hardverrel és szoftverrel, amelyről az Eladó tud, vagy ésszerűen elvárható, hogy tudjon, adott esetben az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán és a jelen értékesítési és reklamációs feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

t.

a jogvita bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési rendszer útján történő rendezésének lehetősége és feltételei, amennyiben az Eladó vállalta e rendszer használatát, amelyről az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán és a jelen általános szerződési feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

u.

az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépésekről azáltal, hogy ezeket a szükséges lépéseket leírja a jelen általános szerződési feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

v.

arról, hogy az adásvételi szerződés elektronikus formában kerül tárolásra az Eladónál, és a Vevő számára elérhető, miután a Vevő írásban kérte azt az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán, valamint a jelen értékesítési és reklamációs feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók,

w.

az Eladó webáruházának megfelelő katalógusoldalán és a jelen általános szerződési feltételekben, amelyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatók, tájékoztatjuk arról, hogy a szerződéskötés nyelve a szlovák.

2.7

Ha az Eladó elmulasztotta a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.6. pontjának e) alpontja szerinti további díjak vagy egyéb költségek, illetve a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.6. pontjának i) alpontja szerinti visszaküldési költségek megfizetésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét, a Vevő nem köteles megfizetni ezeket a további költségeket vagy díjakat.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1

Az Eladó köteles:

a.

az átvétellel megerősített megrendelés alapján az árut a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és határidőn belül a Vevőnek leszállítani és az árut a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon csomagolni vagy felszerelni a szállításhoz,

b.

annak biztosítása, hogy a szállított áruk megfeleljenek a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak,

c.

az adásvételi szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb az áru leszállításával együtt, tartós adathordozón, például e-mailben visszaigazolást küld a vevőnek az adásvételi szerződés megkötéséről. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a 2.6. pontban említett összes információt, beleértve az elállási nyilatkozatot is.

d.

legkésőbb az áru átadásának regisztrálásakor írásban vagy elektronikus formában átadja a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a vonatkozó szlovák jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű kézikönyvek, jótállási jegy, szállítólevél, adóigazolás).

3.2

legkésőbb az áru átadásának regisztrálásakor írásban vagy elektronikus formában átadja a vevőnek az áru átvételéhez és használatához szükséges valamennyi dokumentumot, valamint a vonatkozó szlovák jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű útmutató, garancialevél, szállítólevél, adóigazolás).

3.3

Ha az Eladó az áruk készlethiánya vagy elérhetetlensége miatt nem tudja az árut a Vevőnek az adásvételi szerződésben megállapított vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megállapított vételáron leszállítani, az Eladó köteles a Vevőnek alternatív teljesítést felajánlani vagy lehetőséget biztosítani a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés visszavonására). A vevő e-mailben elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy törölheti a megrendelést. Ha a Vevő a vételárat vagy annak egy részét már kifizette, az Eladó a vételi szerződéstől való elállásról vagy a megrendelés törléséről szóló e-mail kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevő által megjelölt számlára visszatéríti a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Amennyiben a Vevő ésszerű időn belül nem válaszol az Eladó helyettesítő teljesítésre vonatkozó ajánlatára, vagy nem áll el az adásvételi szerződéstől, az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén, ha a vevő a vételárat vagy annak egy részét már kifizette, az eladó köteles a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítésnek a vevő részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni.

4. A vevő jogai és kötelezettségei

4.1

A vevőt az eladó tájékoztatta arról, hogy a megrendelés magában foglalja az ár megfizetésének kötelezettségét.

4.2

A vevő köteles:

a.

a regisztrációs és megrendelőlapot hitelesen kitölteni,

b.

a megrendelt és leszállított áru átvételét biztosítani,

c.

a megállapodás szerinti vételárat a megállapodás szerinti határidőn belül megfizetni az Eladónak, beleértve az áru leszállításának költségét is,

d.

a szállítólevélben az áru átvételét saját vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával megerősíteni.

4.3

A Vevőnek joga van az áru átvételére a felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1

Az áruk szokásos elérhetőségét az egyes tételeknél az e-kereskedelmi weboldalon feltüntetjük.

5.2

Az Eladó köteles a terméket a Vevőnek a Vevő által a megrendelőlap kitöltésekor a felkínált lehetőségek közül kiválasztott időtartamon belül leszállítani. Ha az Eladó hibájából az első mondat szerinti határidőn belüli szállítási kötelezettség nem teljesül a Vevő jogosult a lehető legrövidebb határidőn belül a terméket leszállíttatni, amiről az Eladó tájékoztatja a Vevőt. A Vevő jogosult a szállítási költségek vagy szállítási pótdíjak visszatérítésére. Ha az Eladó még ezen a póthatáridőn belül sem szállítja le a terméket, a Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

5.3

Előfordulhat, hogy az áru színmegjelenítése a monitoron nem felel meg pontosan a vevő által a valóságban érzékelt színárnyalatoknak. A színárnyalatok megjelenítése többek között a használt megjelenítő monitor vagy más megjelenítő berendezés minőségétől függ.

5.4

A Vevő köteles gondoskodni az Áruk átvételéről az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződésben vagy egyébként az Áruk leszállítását megelőző időpontban megállapodott helyen ("Hely"). A Vevő köteles gondoskodni az Áruk átvételéről az Eladó és a Vevő között az adásvételi szerződésben megállapított időpontban, vagy egyébként az Áruk leszállítását megelőző időpontban (továbbiakban: "Időkeret").

5.5

Ha az Eladó az Árut a Vevőnek a Helyszínen és a Határidőn belül szállítja a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az Árut az adásvételi szerződésben megnevezett személy (a "Címzett") vagy személyesen vegye át és aláírja a szállítási és átadási jegyzőkönyvet. Az Eladó jogosult a személyazonosság igazolását kérni az árut átvevő személytől ellenőrzés céljából. Az áru akkor tekintendő leszállítottnak és átvettnek, amikor az árut a címzettnek átadták. Az Áruk átadása a Vevőnek az Áruknak a Helyre történő szállítása, azok átvétele a címzett vagy a címzett által felhatalmazott harmadik fél által, valamint az Áruk átadása a címzettnek vagy a címzett által felhatalmazott harmadik félnek értendő.

5.6

Ha az áru átadása a címzettnek a helyszínen és a határidőn belül történő távolléte miatt nem lehetséges az adásvételi szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül, az Eladó jogosult az árut a címzettnek átadottnak tekinteni, anélkül, hogy a Vevő jogosult lenne a kifizetett vételár visszatérítésére.

5.7

A címzett köteles a csomagot a kézbesítés után azonnal megvizsgálni az Eladó képviselőjének jelenlétében. Amennyiben a csomagoláson hibát fedez fel, az Eladó képviselője köteles lehetővé tenni a Vevő számára, hogy a csomagoláson és az árun a hiba mértékéről és jellegéről jegyzőkönyvet készítsen, amelynek pontosságát az Eladó képviselője igazolja. Az így készített és az Eladónak átadott jegyzőkönyv alapján a Vevő utólag megtagadhatja a leszállított hibás áru átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru leszállítását és ezt követően a jelen ÁSZF 8. cikkével és a reklamációval összhangban az Eladótól az áru hibáját követelheti. Ha a címzett megtagadja a hibás áru átvételét, az áru eladóhoz történő visszaküldésének minden ésszerű költségét az eladó viseli.

5.8

A Vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha az Eladó nem szállítja le az árut a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontjában meghatározott határidőn belül és az Eladó köteles a Vevőnek a vételár már kifizetett részét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül ugyanolyan módon visszatéríteni, mint ahogyan a Vevő a fizetést teljesítette, kivéve, ha az Eladó a Vevővel más visszatérítési módról állapodik meg a Vevőnek további díjak felszámítása nélkül.

6. Vételár

6.1

Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésben megállapodott áru vételárát a megrendelés elfogadásakor határozzák meg (a továbbiakban: "Vételár"). Ha a Megrendelés elfogadásában megadott Vételár magasabb, mint az azonos áruknak a Vevő megrendelésének benyújtásakor a webáruház ajánlatában megadott ára, az Eladó elektronikus üzenetben tájékoztatja a Vevőt az új, eltérő összegű Vételár ajánlatáról, amely az Eladó új adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának minősül, amelyet a Vevőnek kifejezetten meg kell erősítenie e-mailben vagy írásban ahhoz, hogy az adásvételi szerződés érvényes megkötésére sor kerüljön.

6.2

A Vevő köteles a vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is, az áru személyes átvételekor készpénzben vagy bankkártyával, vagy az áru átvételét megelőző időpontban az Eladó számlájára történő átutalással megfizetni az Eladónak, amelyet a megrendelés elfogadásakor, vagy az Eladó honlapján megjelölt - további információkért kattintson ide.

6.3

Ha a Vevő a vételárat átutalással fizeti ki az Eladónak a fizetés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételárat jóváírják az Eladó számláján.

6.4

A Vevő köteles az adásvételi szerződés szerinti határidőn belül, de legkésőbb a megállapodás szerinti szállítási időpont előtt egy munkanappal, vagy az áru átvételének napján, az áru Eladó székhelyén történő személyes átvétele esetén az áru átvételének napján megfizetni az Eladónak az elfogadott áru vételárát.

6.5

Abban az esetben, ha a Vevő a 6.4. pontban meghatározott határidőn belül nem fizeti ki az Eladónak a teljes vételárat, az Eladó jogosult megtagadni az Áruk átadását a Vevőnek.

6.6

A szállítás az első zárt ajtóig történik és az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket nem tartalmazza a vételár, az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat nyújtani a vevőnek.

7. Tulajdonszerzés
az áruk károsodásának kockázata

7.1

Az áru átvételekor a megállapodás szerinti helyen az áru tulajdonjoga a vevőre száll. Az a vásárló, aki nem felel meg a fogyasztónak a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. szakaszának a) pontja szerinti meghatározásának, az áru tulajdonjogát csak az áru teljes vételárának teljes kifizetésével szerzi meg.

7.2

Az áru károsodásának kockázata abban az időpontban száll át a vevőre, amikor a címzett vagy a címzett által meghatalmazott harmadik személy átveszi az árut az eladótól vagy az áru átadására jogosult megbízottjától, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időpontban, amikor az eladó lehetővé teszi a címzett számára, hogy rendelkezzen az áruval és a címzett nem veszi át az árut.

8. Panaszkezelési eljárás
(felelősség a hibákért, jótállás, reklamációk)

8.1

Ha az áru hibás és kijavítható a vevőnek joga van ahhoz, hogy azt ingyenesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.

8.2

A vevő a hiba elhárítása helyett követelheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba az árunak csak egy részét érinti a rész kicserélését, kivéve, ha az eladónak az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költségei merülnek fel.

8.3

Az Eladó a hibás árut a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti hibátlanra, ha ez nem okoz súlyos kellemetlenséget a Vevőnek.

8.4

8.4. Ha az árun olyan hiba van, amelyet nem lehet kijavítani és amely megakadályozza, hogy az árut hibátlan termékként megfelelően használják a vevőnek joga van az áru kicserélésére vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba javítható, de a vevő a javítást követően a hiba újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az árut.

8.5

Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő jogosult az áru árából ésszerű árengedményre.

8.6

8.6. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt a Polgári Törvénykönyv §622. szakasza szerinti jogairól (jelen ÁSZF 8.1-8.3. pontjai) és a Polgári Törvénykönyv §623. szakasza szerinti jogairól (jelen ÁSZF 8.4-8.5. pontjai) azáltal, hogy jelen ÁSZF-et az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán elhelyezte és a Vevőnek lehetősége volt arra, hogy a megrendelés elküldése előtt elolvassa azokat.

8.7

Az Eladó a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint felel az áru hibáiért és a Vevő köteles reklamációt benyújtani az Eladóhoz a +421(0)455249233 telefonszámon vagy a reklamacie@kvety.sk e-mail címen.

8.8

A Vevőnek a hibákat indokolatlan késedelem nélkül kell az Eladónál érvényesítenie. Romlandó áruk esetében a hibákat legkésőbb az átvételt követő napon kell jelezni, ellenkező esetben a vevő jogai megszűnnek.

8.9

A panaszok kezelésére az Eladó panaszkezelési eljárása, azaz a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. cikke vonatkozik. A Vásárlót megfelelően megismertették a reklamációs eljárással és tájékoztatták az áru reklamációjának feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére vonatkozó információkat a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Fogyasztóvédelmi Tanács 372/1990 sz. törvényének módosításáról szóló 250/2007 sz. törvény §18. szakaszának (1) bekezdésével összhangban. a bűncselekményekről szóló módosított törvény (a továbbiakban: törvény) az adásvételi szerződés megkötése előtti időpontban az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán történő elhelyezéssel és a Vevőnek lehetősége volt elolvasni azokat a megrendelés elküldése előtti időpontban.

8.10

A Panaszkezelési eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a Vevő az Eladótól elektromos formában vásárolt az Eladó weboldalán.

8.11

A jótállási időszak alatt a Vevő jogosult az Eladóval szemben felelősséget követelni az Eladótól vásárolt áruk olyan hibáiért, amelyekért a gyártó, a szállító vagy az Eladó felelős.

8.12

8.12. Ha az áru hibás a Vevő jogosult az Eladó székhelyén a törvény 18. § (2) bekezdésének megfelelően reklamációt benyújtani az áru Eladó székhelyére történő eljuttatásával és a Vevőnek a jelen ÁSZF 8.1.-8.5. pontjai szerinti jogának gyakorlására vonatkozó szándéknyilatkozatának (a továbbiakban: "Reklamációs nyilatkozat") Eladó részére történő átadásával, pl. az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található, kitöltött reklamációs űrlap formájában. Az Eladó javasolja az áru biztosítását, ha az árut reklamációra küldi. Az Eladó nem fogad el utánvétes küldeményeket. A Vevő köteles a reklamációs értesítésben minden szükséges információt a valóságnak megfelelően megadni, különösen az áru hibájának pontos típusát és mértékét, a Vevőnek azt is meg kell jelölnie, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 633. §-ából eredő jogai közül melyeket érvényesíti.

8.13

Az Eladónak átadható árukra vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike halmozottan teljesül:

a.

a reklamációs értesítés átadása az Eladónak,

b.

a reklamált áru átadása a címzettől az Eladónak,

8.14

Ha a reklamáció tárgya a jelen Reklamációs és Kereskedelmi Feltételek 8.8. pontja szerinti áru a Vevő a jelen Reklamációs és Kereskedelmi Feltételek 8.12. pontjának a) alpontja szerinti feltétel teljesítésén túlmenően köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a reklamált áru fényképes dokumentációját, amely dokumentálja az áru hibájának típusát és mértékét. Az árukra vonatkozó a jelen Reklamációs és Kereskedelmi Feltételek 8.8. pontja szerinti reklamációs eljárás a kifogásolt áruk fényképes dokumentációjának kézhezvételekor kezdődik.

8.15

Az Eladó az Eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mailben vagy írásban visszaigazolást állít ki a Vevőnek a reklamációról, amelyben az Eladó köteles pontosan megjelölni az áru állítólagos hibáit és ismételten tájékoztatja a Fogyasztót a 8. pont szerinti jogairól. 1.-8.3. pontjai (a Polgári Törvénykönyv 622. szakasza), valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek 8.4.-8.5. pontjaiból eredő jogok (a Polgári Törvénykönyv 623. szakasza). Ha a követelés távközlés útján történik, az Eladó köteles a követelés visszaigazolását haladéktalanul átadni a Vevőnek; ha a visszaigazolás azonnali átadása nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a követelés igazolásával együtt kell átadni; a követelés visszaigazolását nem kell átadni, ha a Vevőnek lehetősége van a követelés más módon történő bizonyítására.

8.16

A Vevő jogosult eldönteni, hogy a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. §-a szerinti jogai közül melyiket gyakorolja és köteles döntéséről az Eladónak haladéktalanul tájékoztatást adni. A Vevő döntése alapján, hogy a Ptk. 622. §-a és 623. §-a szerinti jogai közül melyiket gyakorolja, az Eladó a 250/2007. sz. törvény 2. § m) pontja szerinti panaszkezelés módját haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a panaszeljárás megkezdésétől számított 3 napon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a panaszeljárás megkezdésétől számított 30 napon belül határozza meg. A panaszkezelés módjának meghatározása után az eladó vagy egy kijelölt személy a panaszt azonnal kezeli; indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A panasz elbírálása azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz elbírálására nyitva álló határidő lejárta után a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van a áruk cseréje új árukra.

8.17

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás árut más, hibátlan, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező áruval cserélje ki, ha ez nem okoz súlyos kellemetlenséget a Vevőnek.

8.18

Az eladó nem felel az áru hibáiért:

a.

ha a szállítmány hiányos, vagy ha olyan nyilvánvaló hibáról van szó, amelyet a Vevő az áru átvételekor a szállítmány megvizsgálásával észlelhetett volna és amelyet a Vevő nem jelzett az Eladó képviselőjének a jelen Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek 5.9. pontja szerint, az ilyen jellegű utólagos reklamációk csak akkor fogadhatók el, ha a Vevő bizonyítja, hogy az állított hiba már az áru Vevő általi átvételének időpontjában is fennállt,

b.

ha a Vevő nem gyakorolta az Eladónak az áru hibáiért való felelősségére vonatkozó, a 8.8. pont szerinti jogát az áru címzettnek történő átadásától számított 10 napon belül,

c.

ha a hiba az áru mechanikai sérülése, amelyet a vevő okozott,

d.

ha az áru hibáját az okozza, hogy az árut olyan körülmények között használják, amelyek intenzitás, páratartalom, kémiai és mechanikai hatások tekintetében nem felelnek meg az áru természetes környezetének,

e.

ha az áru hibáját a nem megfelelő kezelés, üzemeltetés vagy az áru gondozásának elhanyagolása okozta,

f.

ha az áru hibáját a túlzott terhelés vagy a dokumentációban meghatározott feltételekkel vagy az áru szokásos használatának általános elveivel ellentétes használat miatt bekövetkezett sérülés okozza,

g.

ha az áru hibáját az elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események által okozott kár okozza,

h.

ha az áru hibáját véletlen károkozás és véletlen romlás okozta,

i.

ha az áru hibáját szakszerűtlen beavatkozás, vízkár, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más viszontagság okozta,

j.

ha az áru hibáját az áru illetéktelen személy általi manipulálása okozta.

8.19

Az Eladó köteles a panaszt kezelni és a panasztételi eljárást az alábbi módok valamelyikével lezárni:

a.

megjavított áru átadásával,

b.

az árucserével,

c.

az áru vételárának visszatérítésével,

d.

az áru árából ésszerű árengedménnyel,

e.

írásbeli felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,

f.

a panasz indokolt elutasításával.

8.20

8.20. Az Eladó köteles a Vevőnek a panaszkezelés meghatározásának módjáról és a panasz kezeléséről legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül személyesen, postai vagy futár-, illetve kézbesítő szolgáltatón keresztül írásbeli dokumentumot kiadni.

Az Eladó a panaszkezelés eredményéről a panaszeljárás lezárását követően haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt telefonon vagy e-mailben, és ezzel egyidejűleg a Vevőnek az áruval együtt vagy e-mailben átadja a panaszkezelésről szóló dokumentumot.

8.21

A jótállási idő az áru leszállításától számított 24 hónap, kivéve, ha különleges esetekben ettől eltérő jótállási idő van meghatározva. Eltérő rendelkezés hiányában az élő virágok élettartama a kézhezvételtől számított 5 napra korlátozódik. Az ajándékkosárban küldött élelmiszereknek a fogyaszthatósági idő lejárta előtt legalább 2 hétnél hosszabb szavatossági idővel kell rendelkezniük, ennél rövidebb lejárati idő esetén az Eladó telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és a terméket csak a Vevő beleegyezésével szállítja el.

8.22

A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vevő az Árut az Áru garanciális javítása miatt nem tudta használni.

8.23

Az Áruk új Árukkal történő kicserélése esetén a Vevőnek átadunk egy dokumentumot, amely igazolja, hogy az Áruk kicserélésre kerültek és minden további igényt az adásvételi szerződés és a jelen reklamációs dokumentum alapján kell érvényesíteni. Az áru új áruval történő kicserélése esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak az új árura vonatkozóan.

8.24

Ha javítható hibáról van szó a reklamációt a Vevő döntésétől függően a Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek 8.16. pontja szerint a következő módon kezeljük:

a.

az Eladó gondoskodik a hiba elhárításáról,

b.

az Eladó kicseréli a hibás árut.

8.25

Ha javítható hibáról van szó és a Vevő nem határozza meg haladéktalanul a Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek 8.16. pontja szerint, hogy a reklamációt hogyan kell rendezni, az Eladó a reklamációt a hiba kijavításával rendezi.

8.26

Ha olyan hiba áll fenn, amely nem orvosolható, vagy újra ismétlődő, orvosolható hiba, vagy nagyobb számú különböző, orvosolható hiba, amely megakadályozza az áru megfelelő, hibamentes használatát, az Eladó a Vevőnek a Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek 8.16. pontja szerinti döntésétől függően a következő módon kezeli a reklamációt:

a.

az árunak más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árura történő cseréjével,

b.

abban az esetben, ha az Eladó nem tudja az árut más árura cserélni, az Eladó a reklamációt az áru vételárának visszatérítésével rendezi.

8.27

A reklamáció rendezése csak a reklamációs értesítésben és az áru reklamációjának a jelen Reklamációs és Általános Szerződési Feltételek 8.15. pontja szerinti visszaigazolásában meghatározott hibákra vonatkozik.

8.28

A reklamáció szempontjából egyetlen ismétlődő hiba több mint kétszeri előfordulása ismétlődő, javítható hibának minősül.

8.29

A reklamáció szempontjából háromnál több különböző javítható hiba egyidejű előfordulása ,nagyobb számú különböző javítható hibának minősül.

8.30

A Vevőnek az Áruk hibája miatti igényérvényesítési joga megszűnik, miután a Vevő élt a jogával és felszólította az Eladót az Áruk hibájának a jelen Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek 8.1. pontja szerinti kijavítására és a reklamáció eredményétől függetlenül az ugyanazon egyedi hiba (nem azonos jellegű hiba) miatti újbóli igényérvényesítés elutasításra kerül.

8.31

Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül árura vonatkozó igényt jelentett be, az Eladó az igényt csak szakértői vélemény vagy egy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy által kiadott vélemény vagy egy kijelölt személy véleménye (a továbbiakban: "az áru szakértői értékelése") alapján utasíthatja el. A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az Eladó nem követelheti a Vevőtől az Áruk szakértői értékelésének költségeinek vagy az Áruk szakértői értékelésével kapcsolatos bármely más költségnek a megfizetését.

8.32

Ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónap elteltével reklamációt jelentett be a termékre vonatkozóan és az Eladó azt elutasította a reklamációt rendező személy köteles a reklamáció rendezését tartalmazó dokumentumban megjelölni, hogy a Vevő kinek küldheti el az árut szakmai értékelésre. Ha a Vevő az árut szakértői értékelésre küldi a panasz dokumentumban megjelölt személynek, az áru szakértői értékelésének költségeit, valamint minden egyéb, ésszerűen felmerülő kapcsolódó költséget az Eladó visel, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő a szakértői értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áru állítólagos hibájáért a vevő újra érvényesítheti a követelést; a jótállási idő nem jár le a szakértői értékelés elvégzése alatt. Az Eladó köteles a Vevőnek az újbóli igényérvényesítéstől számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ésszerűen felmerült valamennyi kapcsolódó költséget. Az ismételten előterjesztett állítás nem utasítható el.

8.33

Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az Eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, lehetősége van arra, hogy az Eladóhoz forduljon jogorvoslatért. Ha az Eladó a jogorvoslati kérelemre nemleges választ ad, vagy a feladás napjától számított 30 napon belül nem válaszol a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015. sz. törvény 12. §-ának rendelkezései szerint.

A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésére illetékes szervezet az eladóval szemben a Kvety.sk s.r.o, Kriváň 351, 962 04 Kriváň a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Bajkalská 21/A, P.O. BOX No. 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk vagy más a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk oldalon) szereplő más illetékes, felhatalmazott jogi személy; a fogyasztónak joga van kiválasztani, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervezetek közül melyikhez forduljon.

A fogyasztók a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon elérhető online vitarendezési platformot használhatják alternatív vitarendezési kérelem benyújtására.

8.34

A jelen Panaszok és Általános Szerződési Feltételek 8. cikkének rendelkezései kifejezetten nem vonatkoznak azokra a jogalanyokra, amelyek nem felelnek meg a fogyasztónak a törvény 2. szakaszának a) pontjában foglalt meghatározásának.

9. Személyes adatok feldolgozása

9.1

A Felek megállapodtak abban, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és teljesítése érdekében a Vevő, amennyiben magánszemély, köteles a megrendelésben az Eladóval közölni a vezeték- és keresztnevét, állandó lakcímét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, a címzett vezeték- és keresztnevét és telefonos elérhetőségét, a szállítási helyet és a kézbesítés helyét.

9.2

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a megrendelés megfelelő feldolgozása és teljesítése érdekében, amennyiben jogi személy, köteles az Eladónak a megrendelésben közölni a cégnevét, székhelyének címét, beleértve az irányítószámot, az adószámot (ha ki van jelölve), telefonszámát és e-mail címét, a címzett elő- és utónevét és telefonos elérhetőségét, a kézbesítés helyét.

9.3

A webáruházban regisztrált vásárlók bármikor ellenőrizhetik és módosíthatják a megadott személyes adatokat, valamint bármikor törölhetik regisztrációjukat, ha bejelentkeznek a weboldalon a "Saját fiók / Személyes adatok szerkesztése" menüpont alatt.

9.4

Az Eladó ezúton értesíti a Vevőt, hogy a 6. cikk (1),(b) bekezdése értelmében az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2016 április 27-ről szóló, fizikai személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: "Rendelet") értelmében az Eladó, mint az információs rendszer adatkezelője, az adásvételi szerződés megkötése során a Vevő mint érintett hozzájárulása nélkül kezeli a Vevő személyes adatait, mivel a Vevő személyes adatainak feldolgozását az Eladó a Vevővel való szerződéskötést megelőző kapcsolat keretében végzi és a Vevő személyes adatainak feldolgozása szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a Vevő az egyik szerződő félként szerepel.

9.5

A rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az Eladó a megrendelt áruk vagy szolgáltatások Vevő részére történő leszállítását követően jogos érdek alapján a Vevő személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából is kezelheti és a Vevő e-mail címére a felkínált árukkal, vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos új termékekről, kedvezményekről és akciókról szóló információkat küldhet.

9.6

Az Eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli.

9.7

Az Eladó kijelenti, hogy a rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a Vevő személyes adatait kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott célból gyűjti.

9.8

Az Eladó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott céloktól eltérő célokra mindig külön gyűjti a Vevő személyes adatait megfelelő jogalap szerint és biztosítja továbbá, hogy az ilyen személyes adatokat csak olyan módon dolgozza fel és használja fel, amely megfelel annak a célnak, amelyre azokat gyűjtötték és nem kapcsolja össze más célból vagy az adásvételi szerződés teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokkal.

9.9

A megrendelés elküldése előtt a Vevőnek a megrendelés elküldése előtti jelölőnégyzet bejelölésével meg kell erősítenie, hogy az Eladó elegendő, egyértelmű és félreérthetetlen értesítést küldött a Vevőnek:

a.

az ÁSZF 1. cikkében meghatározott azonosító adatairóol , amelyekkel az Eladó személyazonosságát igazolja,

b.

az Eladó vagy az Eladó felelős személyének elérhetőségeiről,

c.

a személyes adatok feldolgozásának céljáról, amely az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, valamint a személyes adatok feldolgozásának jogalapja,

d.

hogy a Vevő köteles megadni a szükséges személyes adatokat az adásvételi szerződés megkötése, valamint a megrendelés megfelelő feldolgozása és teljesítése céljából,

e.

ha az adatkezelés a rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, az eladó által követett jogos érdek a közvetlen üzletszerzés,

f.

annak a harmadik félnek az azonosító adatairól, amely a megrendelt árut a vevőnek leszállítja, vagy a személyes adatok egyéb címzettjeinek vagy címzettek kategóriáinak azonosító adatai, ha vannak ilyenek,

g.

a személyes adatok megőrzési idejéről vagy annak meghatározására vonatkozó kritériumokról.

9.10

Az Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli és úgy jár el, hogy nem sérti vagy kerüli meg a rendeletet vagy más általánosan kötelező érvényű jogszabályokat.

9.11

A Rendeletnek megfelelően az Eladó a következő információkat adja meg a Vevőnek, akinek az adatait kezeli:

a.

az Eladó és adott esetben az Eladó képviselőjének személyazonossága és elérhetőségei,

b.

a felelős személy elérhetőségei, ha van ilyen,

c.

a személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja,

d.

amennyiben az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az eladó vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek,

e.

a személyes adatok címzettjei vagy címzettek kategóriái, ha vannak ilyenek,

f.

adott esetben információ arról, hogy az eladó a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek kívánja továbbítani,

g.

a személyes adatok megőrzésének időtartama vagy annak meghatározására szolgáló kritériumok,

h.

tájékoztatás a személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének jogáról az eladótól, valamint a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához, illetve a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogról, valamint az adathordozhatósághoz való jogról,

i.

a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga,

j.

tájékoztatás arról, hogy a személyes adatok megadása jogi vagy szerződéses követelmény-e, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény-e, hogy a vevő köteles-e személyes adatokat megadni, valamint arról, hogy milyen lehetséges következményei lehetnek annak, ha nem adja meg ezeket az adatokat,

k.

az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalozást

A Vevő jogosult arra, hogy az Eladótól megkapja a feldolgozott személyes adatok másolatát és ezen felül a fenti információkat. A Vevő által kért további másolatokért az Eladó a másolat elkészítésének adminisztratív költségeivel megegyező díjat számíthat fel.

9.12

Ha a Vevő írásban vagy elektronikus úton gyakorolja a 9.11. pont szerinti jogát, és a kérelem tartalmából egyértelműen kiderül, hogy a 9.11. pont szerinti jogát gyakorolja a kérelmet úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet alapján történt.

9.13

A Vevő jogosult arra, hogy tiltakozzon az Eladóval szemben azon személyes adatainak kezelése ellen, amelyekről úgy véli, hogy azokat közvetlen üzletszerzés céljából kezelik vagy fogják kezelni, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Vevő tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen, az Eladó a tiltakozás Eladóhoz történő beérkezésének napjától kezdve megszünteti a Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú feldolgozását, és az érintett Vevő Személyes adatai ilyen célból nem dolgozhatók fel és nem is kerülnek feldolgozásra.

9.14

Ha a Vevő azt gyanítja, hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, panaszt tehet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál. Ha a vevő nem teljesen cselekvőképes, jogait törvényes képviselője gyakorolhatja.

9.15

9.15. Az Eladó köteles ésszerű lépéseket tenni annak érdekében, hogy a Vevőnek a 9.11. pontban említett valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és egyszerűen megfogalmazva adja át. Az Eladó az információkat elektronikus úton vagy a rendeletnek megfelelően a Vevővel egyeztetett más módon adja meg.

9.16

A Vevő kérelme alapján hozott intézkedésekről az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt.

9.17

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy a megkötött szerződés teljesítése érdekében feltételezhető, hogy a Vevő személyes adatait a Vevő személyes adatainak feldolgozása során az alábbi harmadik felek, illetve címzettek csoportjai számára nyilvánosságra hozzák és hozzáférhetővé teszik:

Slovenská pošta, a.s., székhelye: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, személyi szám: 36631124, bejegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, Sa részleg, bejegyzés száma: 803/S,

DHL Parcel Slovensko, s.r.o., székhelye: Na pántoch 18, 83106 Bratislava, személyi szám: 47927682, bejegyezve a Pozsony I. kerületi bíróság Sro. részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, bejegyzés száma: 100759/B,

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye: Technická 7, 82104 Bratislava, azonosító száma: 35834498, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság Sro. részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, bejegyzési száma: 26367/B,

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, személyi szám: 36624942, bejegyezve a Besztercebányai Kerületi Bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásában, bejegyzés száma: 9084/S,

Slovak Parcel Service s.r.o., székhelye: Senecká cesta 1, 90028 Ivanka pri Dunaji, azonosító száma: 31329217, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. kerületi Bíróság Sro. részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, betét száma: 3215/B;

9.18

A vásárlással való elégedettséget az Eladó, az ügyfelek által ellenőrzött program keretében , e-mailes kérdőívek segítségével méri. A kérdőívet minden alkalommal a szerződés megkötésekor elküldik a Vevőnek, kivéve, ha a Vevő a törvény 62. §-a alapján, Az elektronikus kommunikációról szóló, módosított 351/2011. sz. törvény értelmében nem utasítja vissza az elektronikus levelek közvetlen marketing célú küldését. Az Eladó a személyes adatok feldolgozását az Ellenőrzött vásárlók program keretében történő kérdőívek küldése céljából jogos érdeke alapján végzi, amely a Vevő vásárlással való elégedettségének megállapításából áll. Az Eladó a kérdőívek kiküldésére, a visszajelzések értékelésére és a piaci helyzet elemzésére egy feldolgozó ügynököt használ, aki a Heureka.sk portál üzemeltetője. Ebből a célból továbbíthatjuk a megvásárolt árukra vonatkozó információkat és a vevő e-mail címét. A vevő személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira, amikor e-mail kérdőíveket küldünk. A vásárló bármikor tiltakozhat az Ellenőrzött vásárlók program keretében küldött e-mailes kérdőívek ellen azáltal, hogy a kérdőívben található link segítségével további kérdőíveket utasíthat vissza. Tiltakozás esetén a vevőnek nem küldjük tovább a kérdőívet.

10. A szerződéstől való elállás

10.1

Ha az Eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit az elfogyott készlet, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy beszállítója a gyártást megszakította, vagy olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné tették az Eladó adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy vis maior miatt, vagy ha az Eladó minden gondosság mellett is, a tőle méltányosan elvárható módon nem tudja az árut a vevőnek a jelen feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a megrendelésben meghatározott áron leszállítani, az eladó köteles erről a tényről a vevőt haladéktalanul tájékoztatni és egyúttal köteles a vevőnek alternatív teljesítési lehetőséget felajánlani, vagy lehetőséget biztosítani a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásra (a megrendelés törlésére). Abban az esetben, ha a Vevő a jelen Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek jelen pontjában meghatározott okokból eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles a Vevőnek az adásvételi szerződésben megállapított árukra már kifizetett előleget haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül ugyanolyan módon visszatéríteni, mint amilyet a Vevő a fizetéskor alkalmazott, kivéve, ha a Vevővel a visszatérítés más módjáról állapodtak meg, a Vevőnek további díjak felszámítása nélkül.

10.2

A Vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni a 7. és azt követő102/2014 ,a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény (a továbbiakban: a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény) alapján az áru átvételétől, illetve a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés vagy a nem tárgyi adathordozón átadott elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül, ha az Eladó a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. szakasza szerinti tájékoztatási kötelezettségének időben és megfelelően eleget tett.

10.3

A Vevőnek joga van az áru átvételét követő időszakon belül kicsomagolni és kipróbálni az árut a hagyományos üzletben történő vásárlás szokásos módjához hasonló módon, az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértékben.

10.4

A szerződéstől való elállási határidő azon a napon kezdődik, amikor a vevő vagy a vevő által kijelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha:

a.

a Vevő által egy megrendelésben megrendelt árukat külön-külön kell leszállítani, az utoljára leszállított áruk átvételének időpontjától kezdődően,

b.

több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy darab átvételének napjától,

c.

a szerződés alapján az árut az első szállítás átvételétől számított meghatározott időtartamra ismételten szállítja.

10.5

A vevő az elállási határidő lejárta előtt is elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru megvásárlása.

10.6

A Vevőnek a Szerződéstől írásban kell elállnia oly módon, hogy az elállás kétséget kizáróan megtörténjen, vagy más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában, vagy a jelen Eladási és Reklamációs Feltételek 1. mellékleteként csatolt formanyomtatványon. Az elállási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 7. szakaszának (1) bekezdése szerinti határidő utolsó napján elküldik az Eladónak.

10.7

A jelen Általános Szerződési Feltételek előző pontja szerinti elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletét képező Elállási Nyomtatványon előírt adatokat, különösen a Vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos specifikációját, a már átvett teljesítés Eladó általi visszaküldésének módját, különösen a Vevő számlaszámát és/vagy postai címét.

10.8

Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden olyan kiegészítő szerződés, amelytől a Vevő elállt, szintén eleve érvényét veszti. A kiegészítő szerződés felmondásával kapcsolatban a vevőtől nem követelhetők költségek vagy egyéb kifizetések, kivéve a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 9. §-ának (3) bekezdésében, 10. §-ának (3) és (5) bekezdésében említett költségeket és kifizetéseket, valamint a szolgáltatás ellenértékét, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása, és a szolgáltatás teljes egészében teljesült.

10.9

A Vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Üzemeltető székhelyének címére, vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó felajánlotta, hogy az árut személyesen vagy az eladó által meghatalmazott személy útján veszi át. A jelen Eladási és Reklamációs Feltételek jelen szakaszának első mondata szerinti határidőt akkor kell betartottnak tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

10.10

A Vevő köteles az Árut az Eladónak hiánytalanul, a teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, lehetőleg eredeti csomagolásban és használatlanul átadni.

10.11

Az árukat ajánlott biztosítani. Az Eladó az utánvétet nem fogadja el. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek az adásvételi szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a Vevőtől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási, szállítási és postaköltségeket, valamint az egyéb költségeket és díjakat. Az Eladó nem köteles a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételek jelen pontja alapján történő kifizetéseket visszatéríteni az Áruk Vevőnek történő átadása előtt, vagy amíg a Vevő nem bizonyítja, hogy az Áruk visszakerültek az Eladóhoz, kivéve, ha az Eladó javasolja az Áruk személyes átvételét vagy az Eladó által felhatalmazott személy útján történő átvételét.

10.12

A Vevő viseli az Áruknak az Eladóhoz vagy az Eladó által az Áruk átvételére felhatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy maga viseli azokat, vagy ha nem teljesítette a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. szakasza (1) bekezdésének i) pontja szerinti kötelezettségét.

10.13

A Vevő csak az Áruk olyan kezeléséből eredő értékcsökkenésért felel, amely meghaladja az Áruk jellemzőinek és funkcionalitásának megállapításához szükséges kezelést. A fogyasztó nem felel az áru értékcsökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a fogyasztónak a távértékesítésben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségét.

10.14

Az Eladó köteles az Áruk vételárát a Vevőnek ugyanazon a módon visszatéríteni, amelyet a Vevő a fizetéskor használt, kivéve, ha az Eladó más visszatérítési módról állapodik meg a Vevővel anélkül, hogy a Vevőnek e tekintetben további díjakat kellene fizetnie.

10.15

Ha a Vevő eláll a szerződéstől és az Eladónak használt, sérült vagy hiányos árut ad át a Vevő vállalja, hogy az Eladónak megfizeti azt az értéket, amellyel az áru értéke a Polgári Törvénykönyv 457. §-a értelmében a tényleges összegben csökkent. A Vevő köteles az Eladónak a Reklamációk és Általános Szerződési Feltételek jelen pontja szerint kártérítést fizetni, amely nem haladja meg az áru vételára és az áru értéke közötti különbséget az adásvételi szerződés felmondásának időpontjában.

10.16

A fogyasztóvédelmi törvény 7. § (6) bekezdése szerint a vevő nem állhat el olyan szerződéstől, amelynek tárgya:

a.

a védőcsomagolásba zárt olyan áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszavételre és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült (pl. csomagolatlan desszertek vagy illatszerek),

b.

a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi megrendelésre készült áruk vagy kifejezetten egy fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése (a vevő igényei szerint virágból összeállított csokrok, a vevő előírásai szerinti szöveggel vagy a vevő által megadott fényképpel ellátott dedikáció),

c.

gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése (vágott virágok és minden vágott virágból készült termék),

d.

olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyek az Eladó ellenőrzési körén kívül esnek, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek (az ilyen árukat az Eladó a honlapján a "Tőzsde" megjelölésű részben kínálja);
A vevő és az eladó azonban még ebben az esetben is megállapodhat a szerződés felbontásában, feltéve, hogy az eladónak nem keletkeznek további költségei, vagy a vevő megtéríti az eladónak a szerződés felbontása miatt felmerült költségeket.

10.17

Olyan adásvételi szerződés esetén, amelynek tárgya a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.8. pontjában említett áruk (vágott virágok és valamennyi vágott virágtermék) megvásárlása, a Vevő jogosult:

a.

elállni az adásvételi szerződéstől, ha az áru nem került átadásra, legkésőbb 24 órával a vevő által az adásvételi szerződés megkötésekor választott időintervallum előtt,

b.

az adásvételi szerződéstől elállni, ha az árut részben legyártották, a vevő köteles az eladónak az áru legyártásával kapcsolatban felmerült költségeket megtéríteni, legfeljebb az áru vételárának erejéig,

c.

az áru szállításának leállítását kérni, ha az árut legyártották, a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru legyártásával és a szállítás megszervezésével kapcsolatban felmerült költségeit az áru és a szállítás értékének 100%-a erejéig.

10.18

A jelen Üzletszabályzat 10. cikkének rendelkezései és a panaszok kifejezetten nem vonatkoznak azokra a jogalanyokra, amelyek nem felelnek meg a fogyasztónak a törvény 2. szakaszának a) pontja szerinti meghatározásának.

11. Záró rendelkezések

11.1

Ha az adásvételi szerződés írásban jött létre, annak minden módosítását írásban kell megtenni.

11.2

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük folyó kommunikáció e-mailben történik.

11.3

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései a 22/2004 sz. 128/2002 sz. törvény, a belső piac fogyasztóvédelmi kérdésekben történő állami ellenőrzéséről, valamint egyes jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről a 284/2002 sz. törvénnyel módosított 284/2002 sz. Törvényjavaslattal módosított és a 102/2014. sz. törvényt a távértékesítéssel kapcsolatos fogyasztóvédelemről.

11.4

A jelen értékesítési feltételek és követelések az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba a vevővel szemben. A megrendelés elküldése előtt a Vevőnek a jelölőnégyzet bejelölésével meg kell erősítenie, hogy elolvasta, megértette és teljes mértékben elfogadja a jelen értékesítési feltételeket és a szavatossági igényeket.

11.5

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse. A jelen általános szerződési feltételek bármely módosítása a www.kvety.sk weboldalon való közzétételük napján lép hatályba. Az adásvételi szerződésből eredő jogviszonyokra mindig az áruk kötelező érvényű megrendelésének időpontjában hatályos eladási és követelési feltételek az irányadók.

11.6

Jelen általános szerződési feltételek 2021.08.30-án lépnek hatályba.

11.7

© 1999-2020 Kvety.sk, s.r.o. Minden jog fenntartva. A Kvety.sk, s.r.o. írásos engedélye nélkül tilos a tartalom, különösen a képek vagy fényképek bármilyen felhasználása.